sobota 1. června 2013

Sonáta pro žlutou

1.6.2013  (v podobném duchu jsem chtěla stvořit články i pro další barvy)

Taky máte plný brejle toho deštivého počasí? Nic proti deštíčku, říká se, že májový deštíček je pro přírodu hotové požehnání, ale pokud chybí sluníčko, požehnání se začíná měnit v pohromu.

Neřeším teď rozbujelý plevel, kterému se v dešti mimořádně daří, ale kytičky, a hlavně, první plody, které už by měly začít chytat barvu. Co tak třeba jahody?
Taky by mě zajímalo, jak se daří zakopaným bramborám, v té promáčené půdě. Nebo cibulím, česnekům a dalším zakořeněným poživatinám.
Není té vody na ně dost?

Extrémy nejsou zdravé, ani moc zima, ani moc horko, ani moc sucho, ani moc mokro. Jenže, větru, vodě a dešti neporučíme...

Takže do toho našedlého dne chci přinést trochu barvy.
A jaké jiné, než slunečné?

Dnes přehlídka barev, zvaná Sonáta pro žlutou.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Žlutá barva náleží ke 3 důležitým základním barvám spektra. Má frekvenci vlnění od 520 do 530 za sekundu a vlnovou délku 590 nanometrů.

Tato barva radosti ze života je často spojována se slunečním světlem a vůbec se světlem. Vyzařuje teplo. Kde však je mnoho světla, tam nechybí stín, to je všeobecně známo. Skrývá v sobě rozhodování pro vedení života ve světle nebo přiklonění se ke stínu.

Pokud se člověk rozhodne pro "sluneční stranu" života, má slunečnou povahu a výrazně pozitivní postoj k životu. Umí se srdečně chechtat a cítit radost, i z malých příjemností v životě. Ten patří ke žluté. Radostnou mysl, veselí a neustálou otevřenost pro nové kontakty cíleně podporuje právě žlutá barva. Žlutá rovněž působí velmi silně na náš intelekt, na mentální funkce a na myšlení. Podporuje abstraktní myšlení stejně jako obrazotvornost, posiluje naši schopnost koncentrace.

Je ideální barvou k učení a učení se. Pokud chcete svého studenta podpořit při učení, využijte v části pokoje s psacím stolem hodně žluté tóny. Nebo umístěte na psací stůl nějakou žlutou dekoraci. Světle žlutá podložka na psaní a jiné žluté předměty mohou projevit velmi silné účinky. Žluté tóny také zastupují získané, naučené vědomosti. Vědomosti, které jsme si osvojili v této inkarnaci.

Podíváme-li se například na spíše zlatě žluté tóny, skrývají v sobě moudrost. Moudrost, která je zakořeněna hluboko v našem nitru. Moudrost, přinesenou z minulých životů. Často je náš přístup k této moudrosti vědomě velmi omezen, případně vůbec znemožněn. Právě se žlutozlatou je možné tento přístup silně podpořit. Kdybychom měli všichni neomezený přístup k naší vnitřní, skryté a chráněné moudrosti, vypadal by svět docela jinak, jak si jistě lze snadno představit. Žlutá znamená svobodu myšlenek, až k myšlenkové touze po dobrodružství, poskytuje velkou sílu představivosti a nápaditosti. Posiluje vůli, proměňovat myšlenky v činy a obecně rozvíjí ctižádost. Rovněž podporuje rozhodnost a schopnost rozhodování. S pomocí žluté je možné podpořit nabývání poznatků a z toho vyplývající bystrost. A přece má všechno vždy dvě strany, i naše žlutá.

Podívejme se nyní podrobněji na její negativní stránky. Žlutá zastupuje nejen mentální sílu, nýbrž i mentální zmatení, až k depresím. Pokud chybí žluť a tím ze symbolického hlediska i světlo, může to vést právě k nim.
Před nepříliš dlouhou dobou jsem se bavil se svými norskými přáteli a vyprávěl jim, že stěží mohu vydržet, když je v zimě málo sluníčka a neustálé šero. Jak je všechno jiné a krásné, když v letních měsících není nikdy pořádná tma. Mohli potvrdit, že ve všech severských zemích je četnost depresí podstatně vyšší než v zemích jižních. I když i zde se hovoří o zimních depresích, jakmile se zkrátí dny a noční tma přichází mnohem dříve.
Světlo, a tím i žlutá barva, jsou nesmírně důležité pro náš dobrý životní pocit.
Žlutá barva zastupuje také divoké vlastnosti/emoce, jako strach, zbabělost, nervozitu, žárlivost, závist, nenávist, zlost a pesimismus. Nervozita samozřejmě souvisí s naprosto předrážděným nervovým "kostýmem". Žlutá má tedy velký smysl při nervových potížích.
Žluť ovlivňuje veškerý náš tělesný trávicí systém spolu se všemi orgány, které se ho účastní. A nejen tělesné trávení potravin máme na mysli, nýbrž i trávení jemnohmotné. Přijímání, zpracovávání, odevzdávání/ opouštění. Pokud přijmeme potravu, vedeme ji nejdříve ústy do našeho nitra. Pak přicházejí na řadu trávicí systémy a potrava je zpracovávána, živiny, které potřebujeme jsou oddělovány. A nakonec je opět vyloučen nepoužitelný zbytek. Stejně by to mělo chodit i na jemnohmotné úrovni. Měli bychom přijímat svými smysly energie, informace, situace, měli bychom je správně zpracovávat, čili vybrat si z nich to, co je pro nás důležité a potřebné, a pak se opět zbavit nepoužitelného zbytku. Mnozí lidé mají s některým z těchto tří trávicích kroků problémy.

Mnozí sice mohou dobře přijímat, zpracování však není možné (snad vinou potlačování do nevědomí), a tím se pak nezdaří důležitý krok "opouštění".
Nebo: Člověk přijímá, správně zpracuje, ale není schopen opouštět. Ukládá a hromadí, což má za následek, že to neopuštěné jednou, nějak, vyjde opět na světlo a přinutí člověka vykonat tento třetí trávicí krok.
Často je to spojeno s divočejšími situacemi, než byla ta, která vedla k uložení. Pokud pak toto znamení opět ignorujeme, můžeme si být jisti, že se budeme stále znovu dostávat do podobných situací, nebo se do nich podvědomě sami manévrovat, dokud je nakonec neopustíme. Jemnohmotné nezpracované zůstává tak dlouho jemnohmotné, dokud tělo nakonec nezačne reagovat symptomy.
Tělo je totiž posledním článkem tohoto řetězce. A pokud tělo jednou začalo na sebe upozorňovat bolístkami, nejpozději v této chvíli by měl člověk začít pátrat po příčině a trávicí cyklus dovést ke konci. To všechno jsou témata žluté barvy.
Neměli byste však zapomenout na náš největší přijímací orgán, pokožku. Každý druh kožních problémů má něco společného s tématy žluté. S pomocí této barvy pak mohou být zmírněny, takže se pokožka může vrátit zpět k původnímu stavu. Dbejte však přitom na to, abyste objevili příčinu (právě nějaké téma žluté) a odstranili ji, aby se neobjevily nové kožní potíže na jiném místě. I partnerství je zcela těsně spojeno se žlutou. Nemíníme zde ovšem pouze manželství nebo podobný vztah, nýbrž vztahy jako takové. Člověk má vztahy ke svým dětem, k zaměstnavateli, ke svému tělu, k autu, k čemukoli.

Louise L. Hay psala již v souvislosti s ledvinovými problémy, že je zde třeba všímat si partnerství. Právě ledviny, skládající se ze dvou orgánů, které jsou částí trávicího aparátu, jsou příslušné vztahům. Žluť náleží ke třetí čakře, naší čakře pupku nebo solárního plexu. Aura-soma to nazývá "špagetovou křižovatkou", protože zde se sbíhají všechny nervy, jako nudle na talíři. Je to veselé srovnání, ale pravdivé. Žlutá velmi silně souvisí s naším centrálním nervovým systémem. V neposlední řadě jsou žluté tóny připisovány i našim kostem a lymfatickému systému. Žlutá pomáhá při pročišťování a odvádění prostřednictvím lymfy. Obecně povzbuzuje její činnost a látkovou přeměnu.
Žlutá podporuje nejen tělesné pročištění s pomocí našeho trávicího traktu a lymfatického systému, nýbrž i intelektuální. Co to intelektuální pročištění je? Odstraňování již nepotřebných odpadů, stejně jako v hrubohmotné oblasti.

Text převzat z blogu Moji andělé

Chtěla jsem napsat jakýsi výcuc, ale text mi připadal natolik zajímavý, že jsem ho ponechala celý. V každém případě, žlutá je opravdu pozitivní, silná barva. Žlutá (také červená a zelená) symbolizuje jaro, zrození, růst. Žluté (nebo zlaté) je slunce a jako malá sluníčka bývají rozesety louky plné pampelišek. Zlaté deště svítí už do dálky (někdo může říct, že forsythie, ale i forsythie kvete zlatě), žluté narcisy a tulipány jsou jako záchytné body v mladé zeleni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žlutá je velmi výrazná barva, maximum slunečního záření je právě v oblasti žluté barvy, lidské oko je na žlutou barvu velmi citlivé. Proto se používá pro upoutání pozornosti, i jako varování.
Žlutá je též barva signální. Největšího účinku dosahuje v kontrastu s černou.
Ve sportu žlutá barva slouží pro varování (žlutá karta), při automobilových závodech signalizuje žlutá vlajka výstrahu, auta se nesmí předjíždět.
Výrazné žluté barvy jsou používány pro silniční konstrukční zařízení.

Žlutá v umění zastupuje často zlatou a jako taková je symbolem věčnosti.
Žlutá barva byl symbol čínských císařů a čínské monarchie.
Nebo spíš, žlutá barva byla výrazem vznešenosti. Když chtěl nižší úředník uctít svého nadřízeného, servíroval mu jídlo na žlutém porcelánu (informace od Hewkiiho)
Žlutá řeka! (Připomínka od Pavla T.)
V tradičním západním umění je žlutá barvou bohatství, otcovství, ale též závisti.

(Tyto infomace převzaty z wikipedie).

Také se nedá zapomenout na jistou Žlutou ponorku!

Romantické duše znají též slovo Květomluva. Víme, že květinou se dá říct různé! Ale nemáme slovníčky, abychom si pamatovali, co který květ symbolizuje, květomluva tedy zůstává spíš jakousi raritkou, zajímavostí, nostalgickým zasněním po dávných dobách.

Žlutý tulipán - beznadějná láska
Ale také - ve tvém úsměvu je slunce.
Žlutá růže - žárlím na tebe
Žlutá barva v květinách znamenala celkově zradu, ztrátu lásky, rozchod.

(Co květy říkají, prozrazuje Wikipedie nebo Květiny Jasmína.)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Výběr obrázků ze serveru Weheartit.
Koláže provedeny v Picmonkey.
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat