sobota 3. května 2014

Rajhradský klášter

Tento článek je do soutěže u VendyW o nejkrásnější sakrální stavby. Chtěla bych však uvést i pár suchopárných údajů o vzniku a historii této krásné stavby, opentlené pár drobnosti z mé hlavy.

Nachází se asi dvanáct kilometrů jižně od Brna, poblíž břehů řeky Svratky a jejích pobočných říček.

Nejprve ke vzniku rajhradského kláštera - byl založen kolem poloviny 11. století a zakladatelem byl český kníže Břetislav I. Perličkou budiž, že zřejně vznikl na základech starého slovanského hradiště.

Kvůli nedostatku kněží byl obsazen mnichy z benediktinského kláštera na Břevnově. Když se obnovilo biskupství v Olomouci, kolem roku 1063, ztratil Rajhrad své postavení jediné církevní instituce na Moravě, a zesílil zde vliv Břevnova. Inu, intriky vládly, vládnou a vládnout budou.

Jako pobočka Břevnova fungoval až do začátku 19.století, kdy se rajhradský probošt Řehoř Sázavský společně s celým konventem obrátil na císaře Františka I. se žádostí o povýšení kláštera na samostatné opatství. Znovu se potvrdilo rčení, že líná huba hotový neštěstí - žádost byla navíc podpořena brněnským biskupemn Schrattenbachem a moravským místodržícím Lažanským (osvícení toť lidé) - a tak se 22.března 1813 stal rajhradský klášter samostatnou jednotkou. Tedy, nezávislým opatstvím, kde prvním opatem se stal Augustin Koch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 19.století pokračoval rozvoj kláštera, vznikaly vědecké práce nejen z historie, rozvíjelo se studium a rozrůstaly se knižní a archivní fondy a muzejní sbírky.

Brzy po založení (ke konci století) se klášter dostal do ekonomických problémů (ach, ty finance), které se částečně podařilo vyřešit rozprodejem knižních fondů.

Razantní změna nastala roku 1950, kdy byl klášter zrušen, mniši vyhnáni a většina budov předána Československé armádě, která je postupně plundrovala až do 90.let minulého století (to zní šíleně, ale fakt to bylo minulé století).
Naštěstí nebylo předáno vojsku vše, zůstaly vybrané prostory kostela, díky čemuž nezničilo úplně všechno.
V té době se vrátili do rajhradského kláštera benediktini, v roce 1993 jim byla vrácena historická knihovna, knihy se však vrátily až po rekonstrukci v roce 2004. Od roku 2005 vznikl v areálu kláštera Památník písemnictví na Moravě, kde se čas od času pořádají literární výstavy a další společenské akce.
Mimo jiné i věrná kopie největšího rukopisu světa - Ďáblova bible. Možnost zalistovat si - pouze v bílých rukavičkách.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perlička - v druhé polovině 11.století rozmnožil klášter své pozemské statky darem brněnského knížete Konráda, který mu r.1086 věnoval dvůr, les a louky v Rajhradě. Klášteru patřil nejen dvůr, ale i mlýn v Rajhradě. Dále měl klášter svého rybáře, myslivce a kováře.

Perlička - již v 11.století byl v Rajhradě most přes Svratku, kde se vybíralo pro klášter mýto.

Perlička - na sklonku století získal klášter od Přemysla Otakara I. výsadu osvobození od placení mýta v celých Čechách.

Perlička - koncem 15.století vzrostl počet nekatolíků. Klášter tone v dluzích. V roce 1494 žil v klášteře pouze jeden jediný mnich, který zastával i roli správce kláštera.

Perlička - alejní cestolu z Holasic ku klášteru jel na bílém koni prezident T.G.Masaryk.Vstup klenutou branou se znakem. Rajhradu?


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke klášteru se přichází pohodlnou cestou, lemovanou po obou stranách sochami svatých. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V areálu rostou překrásné rozkošatělé stromy.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vedou cesty k dalším klášterním budovám.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před vstupem do samotného kláštera.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detail klášterního dómu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budova přilehlá k samotnému klášteru. Vizuálně přímo proti vchodu do kláštera.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaplička, která patří ku klášteru. U řeky.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve výklenku kapličky socha Jana Křtitele.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klášterní budovy - zimní pohled z vnější strany.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trochu širší záběr, včetně oné vstupní brany. Vidíte i jakési parkoviště. Pro zájezdy, náhodné návštěvníky, kteří sice nejdou do kláštera, ale do přilehlé klášterní Taverny. Kde se dá posedět, poobědvat, povečeřet a občerstvit se chlazeným točeným, či jakýmkoliv nealko nápojem.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O kousek dál hospodářské budovy, už neudržované.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A na závěr bych chtěla předvést několik různých pohledů na klášter

Foceno z místa, kudy vede cyklostezka


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foceno za řekou (kde se patrně kdysi vybíralo mýtné)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foceno ze směru Rajhradu, v klášterní aleji, kudy protéká soutok řeky Svratky.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnes se v klášteře pořádají mše, zejména ty významné (půlnoční, velikonoční, poutní na Petra Pavla, ale i vigilie, křty a svaté přijímání, čas od času koncerty dětských sborů, vystupovali zde Spiritual kvintet i skupina Hradišťan.
V tomto klášteře jsem byla pokřtěna, zažila první přijímání (holčička v bílém, s krásně ozdobenou svící), tady se ženil můj brácha, kterému zazpívali operní umělci, kteří tam ten den koncertovali. Tam byli křtěni i dva mí synovci a jeden z nich také zažil první přijímání, spojené se svátostí vigilií (večerní bohoslužba, světla svic, na nádvoří planoucí oheň. Nebyla jsem u toho, ale prý to bylo parádní).

Na závěr jedno fotosketcherová úprava


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A stará brožka Pohled do minulosti Rajhradu. Bylo zajímavé v ní číst.
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat