sobota 27. března 2010

Význam čísel

27.3.2010 (emailovka)

  1. Jeden celek, být za jedno, jednotu, být jednička mezi všemi - to vše symbolicky vyjadřuje číslo jedna. První v řadě ji uvádí, otevírá energii, uvádí do pohybu a věc pohání kupředu. Eso je u všech karetních barev symbolem moci, která posiluje a jednoznačně prezentuje jeich vlastnosti.
  2. V duetu dochází k harmonickému setkání dvou hlasů, v duetu je to spor, který svádí dva protivníky k sobě. Dvojka je pár, který se buďto přitahuje nebo odpuzuje, vždy je však mezi oběma vztah. To také znamená, že se musíme rozhodnout pro jedno či pro druhé. Nejkrásnější a nejvhodnější symbol dvojnosti je jin a jang, kruh rozdělěný černou a bílou.
  3. Všechny dobré věci jsou tři a třetí ve svazku společenství uvádí do pohybu. Trojka je též jako posvátné číslo v mnoha náboženských pojmech např. v křesťanství je to (svatá) Trojice. Co se třikrát opakuje, je pravda, a délka, šířka a výška jsou tři dimenze, s nimiž určujeme svou pozici. Trojka nám určuje prostor.
  4. Čtverec jako základna dává stabilitu, čtyřka vnáší řád do času a prostoru: čtyři světové strany, čtyřu roční období určují náš život a pomáhají nám při orientaci. Karetní hra má čtyři symboli pro pocity, vůli, výkonnost a rozum a čtyři odedávna čtyři známé prvky Oheň, Voda, Země a Vzduch tvoří základ života.
  5. Toto číslo nad stabilní čtyřkou vnáší do systému neklid, pětka zpochybňuje řád a zavádí změnu. Může narušit rovnováhu a mnohdy je vnímána jako destruktivní. Na druhé straně je v¨šak také posvátným čéslem a pěticípá hvězda neboli pentagram - symbolizuje duchovní růst. Pentametr byl v antice používaný pětistopý časoměrný verš.
  6. Dvakrát posvátné číslo tři zakládá rovnováhu a harmonii. Šestka spočívá sama v sobě, ve strředu toho, co je vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nahoře a dole a kostka má šest stran.
  7. V karetní hře, tak jak je zde používána, je první číslicovou kartou, která přichází po esu. Je vyhlášena avou špatnou pověstí, neboť působí rušivě, podobně jako pětka, na rovnováhu předvhozího čísla šest. Je známo sedmero soužení a sedm smrtelných hříchů, ale také sedm dobrých a sedm špatných let. Sedmičce přísluší tématický okruh zkoušek, ale úspěšně vykonané zkoušky vedou též k hlubšímu náhledu.
  8. Dvojitá čtyřka znamená dvojitou stabilitu, osmička je taktéž symbolem pro řád sám o sobě, materiální základ, ale i snahy o úsoěch. Oktáva zahrnuje všechny tóny našeho hudebního systému, osmidílná stezka buddhismu vede k vysvobození a zakládá se na obezřetnosti člověka.
  9. Tři krát tři je trojnásobná svatost, dokonalost. Devatero múz se stará o umění a kreativitu - o erotickou poezii, lyrické básně, epiku a filozofii, dějepis, zpěv, tanec, zábavné divadlo, tragédii a astronomii - a tak je devítka senzitivní a někdy i trochu excentrická. Je však též zobrazením upřímnosti, neotřelosti a překračování sebe sama, a tím ukončení procesu. Rok 1999 zřetelně oznámil konec století.
  10. Celý náš matematický systém se ovšem orientuje na deset prstů, které na máme na rukou a nesčetná kritéria řádu se zakládají na tomto počtu, především měny a míry. Desítkou však také začíná nový cyklus, neboť sestává z jedničky a nuly a jako součet číslic opět obsahuje jedničku. Nový okruh ale začíná na vyšší rovině, proto je desítka spojována s dalším vývojem.

Žádné komentáře:

Okomentovat