sobota 14. listopadu 2009

Pátek třináctého

14.11.2009

Proč je pátek třináctého v mnoha zemích považován za nešťastný, se přesně neví. U pátku třináctého se setkáváme se spojením dvou pověr najednou. První souvisí s pátkem jako takovým, druhá se váže k číslu 13.
Ještě staří Římané a Germáni pátek považovali za šťastný den. S nástupem křesťanství se však pozitivní vlastnosti pátku stále více potlačovaly. V pátek byl ukřižován Ježíš Kristus, při jeho poslední večeři sedělo kolem stolu 13 lidí, přičemž tím třináctým byl zrádce Jidáš. Z toho se vyvozovalo, že nikdy nemá být pozváno 13 hostů a stejný počet osob také nikdy nemá sedět u jednoho stolu.
S číslem 13 už staří Babyloňané spojovali vše špatné, protože číslo následuje po dvanáctce, která prý naopak přinášela štěstí. Oproti tomu v židovském náboženství je třináctka vysloveně šťastným číslem.
Matematicky vzato se pátek třináctého vyskytuje nanejvýše třikrát v roce. Letos vyšly na únor, březen a listopad. Příští rok ale bude pouze jeden pátek s třináctkou v kalendáři, a to v srpnu.


Podle křesťanů byl pátek dnem smůly a neštěstí. Raní křesťané tvrdili, že právě 13. dne v měsíci na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus, při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil.

Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den.

V americké Philadelphii jako projev recese z pátku třináctého vznikl klub, který se jmenuje - jak jinak - Pátek třináctého. Jeho členové se scházejí výhradně každý pátek třináctého a dávají svým chováním všem pověrám na frak. Rozbíjí zrcadla, vypouští ve velkém černé kočky a podobně. Prostě si z pátku třináctého dělají legraci.


A moje osobní poznatky z pátků třináctého? Asi patřím k té skupině lidí, která s tím nemá problémy. Ne, opravdu - v pátek třináctého se mi většinou dařilo. Jiné pátky třináctého mi aspoň nepřinesly žádný malér. Ve spojení s černou kočkou přes cestu to znamenalo téměř výhru - jako by tu fungovala pověra naruby.
Naopak, smůlu mi nosili kominíci (kteří jsou obecně známí jako nositelé štěstí).
Ale nerada něco zakřikávám... takže jako bych nic neřekla. (Tfuj tfuj tfuj na zahnání zlých duchů a proti smůle smolovaté...)

Žádné komentáře:

Okomentovat