úterý 23. listopadu 2010

Co se tady stihlo od roku 1989

23.11.2010 (emailovka)

Něco, co se někomu nebude líbit, může s tím nesouhlasit, ale nemůže popřít, že určité věci se skutečně staly.


A protože v předešlém článku (který jsem na novém postu vynechala) jste našli návod, kde získat antistresové látky, dám vám jednu malou radu: než začnete číst ten dnešní, zasedněte a nadopujte se čímkoliv, co povzbudí vaši odolnost! Tedy vzhůru na brokolici, česnek, oříšky, obiloviny a mléko, vše zalijte lžící kvalitního oleje a zajezte čekuládou.
Pokud vám bude špatně, ať je to z kočkopejskového myšmaše, a ne z následujícího textu.

Tento email mi došel už dříve, podle názvu a data někdy před dvěma roky. Ale zdá se, že jeho platnost nevypršela a některé údaje jsou aktuální stále...
Je mi jasný, že 17.listopad za to nemůže a nemůžou za to ani studenti, ani dospělí, kteří se pak přidali.  (Nebo ano?)

Emailový pamflet koluje pod názvem Život po 20 letech kapitalismu - aneb Co stihly vládní garnitury za 20 let v ČSSR, pak ČSFR a nakonec v ČR.

Je to docela zajímavé čtení.
Co tedy naši všehoschopní politici za tu dobu stihli:

1. Rozprodat většinu strategických podniků, jako jsou vodárny, rozvodny elektrické energie, atd.
    Rozprodat většinu největších výrobních kapacit (pivovary, sklárny, textilky, hutě, strojírny, automobilky, cukrovary atd.) do rukou převážně zahraničních "investorů", kteří zpravidla po uplynutí daňových prázdnin výrobu zastavili jako nežádoucí konkurenci jejich zahraničních firem.
Část národního majetku pomohli rozkrást.

2. Nenávratně zlikvidovat textilní a elektronický průmysl zaplevelením trhu asijským zbožím bez celních bariér.
Zlikvidovat světoznámý sklářský průmysl, zlaté ruce českých sklářů poslat na pracovní úřady.
Zlikvidovat tradiční výrobu obuvi, motocyklů, sirek, cukru, nebo i znojemských okurek, a řadu dalších, pro ČR tradičních borů.
Zbourat nebo nechat zchátrat továrny.

3. Nekoncepční, nesmyslnou zemědělskou politikou nechat zdecimovat stáda skotu, pěstování ovoce, zeleniny a tradičních lukrativních plodin jako chmel a cukrovka snížit a nahradit je řepkou pro výrobu bionafty.
Domácí produkty nahradit dovozem ze států, kde je výroba dotována. Tím zlikvidovat soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami.

4. Rozkrást státní majetek, který byl století budován a shromažďován našimi předky.

Zanikly a zanikají různé firmy a banky, které měly ve světě staletou historii (ČKD/Kolben-Daněk, Poldi Kladno, Živnostenská banka, Vítkovice atd.)
Neuvěřitelným způsobem se rozkradl náš zlatý poklad, který byl uložen ve státní bance.

5. Umělé vytvoření platební neschopnosti a prostředí pro tunelování.
(Např. zrušen hospodářský zákoník a hlavně paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaplatit fakturu do čtrnácti dnů a to bezhotovostně!)
Záměrné zpožďování nebo nevyplácení mezd zaměstnancům (zrušeny paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaměstnavatele vyplatit zálohu na mzdu do čtrnácti dní až tří týdnů v daném pracovním měsíci a do čtrnáctého následujícího měsíce vyplatit doplatek za odpracovaný měsíc.
(Na západ od nás se vyplácí mzda na konci každého odpracovaného týdne.)
Tak si banky a zaměstnavatelé mastí kapsy na úkor zaměstnanců.

6. Kvalitní ornou půdu likvidovat a na ní stavět sklady a montážní haly.
Likvidovat lesy a dřevo vyvážet do zahraničí.

7. Ze státu s vysokým rozvinutým průmyslem a zemědělstvím udělat montovnu.
Zlikvidovalo se učňovské školství, výzkum v jednotlivých továrnách a potlačila se nápaditost a tvořivý potenciál našich lidí.
Licence a patenty zmizely v zahraničí.

8. Důsledkem této vedoucí politiky(zčásti hloupé a zčásti promyšlené k vlastnímu prospěchu) byla vzata lidem práce a vytvořili více než půlmilionovou armádu nezaměstnaných, závislých jen na
prázdné státní kase.
Dopustit i ztráty na životech bezvýchodně nezaměstnaných, zadlužených, včetně vražd ze zoufalství.
Lidé, kteří nepracují a nevydělávají, nenakupují výrobky a vedou ke krachu další výrobce.

9. Umožnit, aby se naše země stala smetištěm "rozvinutých krajin" - dovoz odpadů, podřadných a znehodnocených potravin, zkaženého masa, zeleniny a ovoce.
Zamořit náš stát igelitem a různými plasty, místo bývalého skla a papírových pytlíků.

10. Vytunelovat velké množství bank, kampeliček a investičních fondů. Tyto ztráty v bankách sanovat ze státního rozpočtu ve výši okolo 600 miliard Kč.
Zadlužit stát na několik generací daňovými úniky a nesmyslnými výdaji.
Dluh roste každou vteřinu o více než 6000 Kč.

11. Dopustit téměř bilionové zadlužení jednotlivých občanů lživými reklamami a nabídkami půjček.
Dojit státní pokladu předraženými státními zakázkami firem, v jejichž vedení a dozorčích radách sedí bývalí i současní politici nebo jejich rodinní příslušníci.
Připravit tento stát k ekonomickému bankrotu.
Dopustit finanční oligarchii s diktátem bank, které odírají klienty formou lichvářských úroků, zejména hypotečních úvěrů, nízkými úroky vkladů a naopak zpoplatněním faktu, že jim klient svěřil své peníze pro jejich hospodaření.

12. Dále omezit státní suverenitu.
Vyměnit diktát RVHP za dokonalejší diktát EU, její úředníci rozhodují o našich syrečcích, guláši, rumu, vinohradech, počtech skotu i tvaru okurek atd.

13. Z Ústavy státu udělat účelový pamflet.

Neskutečným množstvím záměrně zpackaných a neprůhledných zákonů, vyhlášek a jejich novel docílit legislativní džungle.
Dosáhnout situace, že občané nevěří, že se dovolají svého práva. Dopustit nevymahatelnost práva.
Soudy, pokud nejsou zkorumpované, vedou desetitisíce sporů do ztracena.

14. V této státní džungli trvale rozšiřovat přebujelou administrativu, větší, než má např.daleko větší Francie.
Tato administrativa se stala soběstačnou a samobobtnající, nezávislá na potřebách obyvatel.
Permanentně hrát hru Škatulata, hejbejte se, při které stále stejní lidé mění posty na různých
ministerstvech, aniž by měli šanci alespoň pochopit problematiku resortu, který mají řídit.
Jediným cílem občany zvolených vyvolených je udržet se co nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.

15. Zcela zvrátit morální hodnotovou stupnici člověka. Nevěra, lež, prostituce, drogy, násilí, korupce, surovost, arogance atd. legalizovat jako normální stav demokracie (viz Direktiva Allana Dullese)
Osobním příkladem velké části politiků vytvořit obecné mínění, že práce je tou poslední možností, jak poctivě vydělat peníze.

16. Vytvořit vrstvu zbohatlíků, kteří bez práce žijí lépe, než tvrdě pracující špičkoví odborníci a specialisté.
Dopustit vyhazování milionů korun a spolufinancovat přihlouplé a lživé volební kampaně, a nepřehledné množství politických stran.
Dopustit, aby politické pidistrany rozhodovaly o důležitých resortech ve státě cestou svých ministrů, tlupou poradců a lobbistů.

17. Vymítit pocit odpovědnosti a oddanosti občana ke své zemi.

Omezovat, překrucovat a zlikvidovat znalosti o historii vlastního národa, o činnosti významných
osobností našich dějin.
Za hrdiny prohlásit pochybné mediální hvězdy, vlastizrádce, kriminálníky, defraudanty a záškodníky.
Zlikvidovat armádu pro obranu země a zrušením záchranných praporů rezignovat na úlohu armády, která účinně pomáhala za krizových situací a hrála významnou roli v systému ochrany obyvatel.
Ze společenství Varšavské smlouvy se rychle schovat pod křídla NATO, "bránit" naši vlast v Afgánistánu a jiných, pro ČR důležitých zemích.

18. Zlikvidovat výkonné profesionální policejní složky a nahradit je zčásti zkorumpovanými lidmi, u kterých lze koupit téměř cokoliv, včetně svobody.
Dopravní policii zdegradovat na výběrčí pokut, pořádkovou policii na asistenci při rvačkách Cikánů,
fotbalových fanoušků a jiných nátlakových skupin.
Dosáhnout situace, kdy slušní lidé bydlí za zamřížovanými okny, balkony a trezorovými dveřmi svých bytů a domů, zatímco gauneři a zloději se okolo prohánějí v luxusních autech a za bílého dne a beztrestně páchají trestnou činnost. V lepším případě si užívají na vzdálených ostrovech.

19. Naše země v zahraničí je hodnocena jako země zlodějských taxikářů a kapsářů a v žebříčku korupce zaujímáme mezi vyspělými státy nejhorší místa.
V naší zemi se zabydlily a jsou činné všechny možné mafie z celého světa.

20. Bylo umožněno vzniku propojení soudců, advokátů, státních zástupců a exekutorů, s politiky a mafiemi.
Dosažení práva a rychlého soudu v této zemi je sci-fi (např.  katarský princ, kauza Kožený, Pitr, Krejčíř atd.)

V poslední době ještě kauza VŠ v Plzni.

21. Nedořešit a zamést všechny velké kauzy, např. Lehké topné oleje, Rumová aféra, konto ODS ve Švýcarsku, padáky a výškoměry v resortu ministerstva obrany atd.
Z poslední doby špiclování a vydírání v ODS - případ Morava - atd.

22. Prosazuje se na úkor celé naší populace jedna menšina - Cikáni.
Ze strany státních orgánů se toleruje jejich kriminalita.
Ve prospěch tunelování státního rozpočtu různými dotacemi, sociálními dávkami a zvýhodňováním. Zapomíná se na to, že v této zemi žijí i jiné a početnější národnosti, se kterými nejsou žádné problémy a jejich příslušníci se plně integrovali do naší společnosti.

(u tohoto pána si vzpomínám, že mu byl nabídnut měsíční pobyt v sousedství diskriminované skupiny, a ten hrdina to s díky odmítl.)

23. Aby díky prozíravé politice našich mocných se občan doma cítil jako cizinec.
Některé oblasti našeho státu jsou vykoupeny a zabydleny příslušníky jiných států a jiných národností, nebo problémovými etniky.
Viz Karlovy Vary, některé obce v Krkonoších a podobně...

24. V mnoha podnicích a institucích je potlačována komunikace v českém jazyce. Na mnoha místech, v nápisech i textech, ba i ve sdělovacích prostředcích, je používána angličtina či nějaký jiný jazyk.
Spisovná čeština je potlačována, zesměšňována a hnána do ilegality. O tom, že by veřejné sdělovací prostředky a veřejně vystupující čeští občané, knihy, časopisy, atd., měli používat spisovnou češtinu, si můžeme nechat zdát.

25. Zdraví lidí zdegradovat na byznys vysoce prosperujících farmaceutických firem s osobním podílem některých politiků.
Dopustit zneužívání lékařů pro růst zisku těchto firem.
Zlikvidovat preventivní lékařskou péči, zejména zubní.
Zlikvidovat povinnost zaměstnavatele zabezpečit preventivní péči pro zaměstnance.
Zavřít řadu nemocnic a poliklinik. Z domovů důchodců, dětských ozdravoven, jeslí a podnikových rekreačních zařízení nechat vybudovat paláce vládních činitelů, ministerstev, bývalé šlechty a cizinců, nebo je nechat zchátrat či spadnout.

26. Zdecimovat osobní železniční dopravu, zlikvidovat levnou a ekologickou vodní dopravu.
Silniční síť přeplnit drahou a přírodu devastující kamionovou dopravou.
Zásadně snížit dopravní obslužnost venkova.
Nesmyslným zdražováním jízdného bez ohledu na tržní mechanismy nabídky a poptávky odradit cestující používat železnici a následně rušit spoje a tratě.

27. Novodobí domácí i zahraniční otrokáři (bankovní, průmysloví, firemní), mají za cíl maximalizace zisku.
V minulém režimu přiměřeného zisku.

28. Nechat ekologické teroristy brzdit výstavbu dálnic a vodních cest, rozvoj jaderné energetiky, naopak umožnit výstavbu obchodních a montážních hal na úrodné půdě, bezhlavě kácet lesy.
Obdivované hluboké lesy šumavského a krkonošského národního parku nechat změnit v suché pláně sežrané kůrovcem.

29. V důchodovém systému ponechat "socialistický" systém výběru daní - zejména zaměstnanců, kteří pak při výpočtu starobních důchodů jako střední třída doplácejí na nejchudší a nejbohatší spoluobčany.
Nezavedením důchodové reformy a nejasnými garancemi za stávající penzijní připojištění, znemožnit zavedení společenského systému ukládání svých úspor na stáří.

30. A jedny z nejhorších věcí, které se staly:

- rozbití Československa, které tak pracně naši zakladatelé naší státnosti dávali dohromady
- velké zadlužení státu přesto, že Československo před převratem r.1998 byl stát bez dluhů a s majetkem
- rozbití právního systému a zákonů, které napomohly k rozkradení státního majetku a ožebračení lidí
- omluva Sudetským Němcům, fašistům a kolaborantům, jejichž cílem bylo náš národ zotročit a zlikvidovat. (Viz nástupní projev Reinharda Heidricha pro vedoucí žup.)
 

Žádné komentáře:

Okomentovat