sobota 4. ledna 2014

Spirit inspirace

Občas přemýšlím, jakým zázrakem někdo vytvoří obraz, sochu, nádhernou barvami protkávanou látku, vitrážová okna, kus dřeva, ze kterého se zrodí ozdobná miska nebo kolébka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co bylo inspirací pro Věstonickou Venuši? Na to se snažil odpovědět Štorch, ve svém románu Lovci mamutů.
Co bylo inspirací pro výrobce náramků, spon i náhrdelníků?
Vše kolem. Příroda, voda, sklo, nebe, země, květy, ptáci.

V poslední době brouzdám po Fleru a prohlížím si ty rukodělné kousky, amatérské i profesionální. Zejména v oblasti šperků nacházím někdy krásné kousky. Inspirované právě onou přírodou, vodou, oblaky, větvičkami, květy, ptáky i mořskými tvory. A taky dobou secesní, zdá se.
Leč, co bylo inspirací pro dobu secesní? Kde je inspirace něčím, co už bylo vytvořeno, a kde je naprostá originalita, s tím, co nikdo nikdy neviděl?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To vlastně platí i pro oblast umění. Obrazy byly po staletí chápány jako zpodobnění toho, co je skutečností, zobrazením toho, co malíř vidí. Snad ještě byly užity motivy z oblasti mýtů, bájí a náboženství. Bůh, svatá trojice, výjevy ze Starého Zákona, výjevy z Nového zákona, výjevy z pověstí a bájí, to vše ale podloženo skutečnou představou. Až mnohem později došlo k rozbití obrazu, nebo spíš představě o obrazu, formou zvanou kubismus.
Nestudovala jsem dějiny malířství, a tak nevím, jaká byla časová posloupnost pro tyto nezvyklé a novátorské směry. Kubismus, surrealismus a abstrakce, která vede obrazové vnímání jiným směrem. Netvrdím, že modernímu umění rozumím, spíš nerozumím, ale stojí za podívání i zamyšlení.
A popravdě, tam by mě zajímala, v čem spočívá inspirace.
Co inspirovalo autora obrazu k namalování obřího plátna plného barvných skvrn? Dlouhé hledění do slunce? Bláznivý sen? Barvy, vylité na papír, pár kapek přelité kávy, nebo zkrátka prostorová představivost?

Co inspirovalo lidové malérečky, vyšívačky květových a krajkových motivů, malíře a malířky keramických džbánů a talířů, je nasnadě, podobně jako výrobce šperků, příroda. Znovu květiny, znovu lístečky, proplétané motivy, některé zvířecí, ptáčkové či koníčci. A srdce a srdíčka, s květy a ptáčky proplétaná, láska s přírodou spojovaná.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občas přemýšlím, proč zrovna příroda. Protože se v ní skrývá harmonie? Je možné, že z téhož důvodu na nás pobyt v přírodě a pohled na přírodu působí stejně příznivě? A co je vlastně harmonie? Soulad, vyrovnanost, estetické cítění?
Otázka je, proč vlastně potřebujeme ten pocit harmonie. I ten, kdo harmonii a soulad odmítá a dává přednost disharmonii a neklidu, zřejmě šťastný není.

Ale musí v tom být něco víc, než jen příroda, pohled na přírodu, pobyt v ní.
Musí v tom být nějaká vnitřní potřeba, touha po dokonalosti a již zmiňované harmonii. Je těžko stanovit ideál krásy, ale asi jsou skutečnosti, které jsou neměnné. Složení barev, které lahodí očím, složení hudby a zvuků, které lahodí sluchu, složení ladného pohybu, který lahodí estetickému vnímání. Složení slov a významů ve větách povídek a románů, slov, které dovedou vtáhnout čtenáře do děje natolik, že nečte příběh, ale prožívá jej.

Ale vzniku krásného díla, ať užitého, nebo abstraktního, předchází dlouhodobá příprava a učení, zkoušení a tvoření, znova a znova. Ať se jedná o krásný model luxusního oděvu, křišťálový pohár s rytinami, vitrážové okno, bronzovou sochu, secesní šperk, porcelánovou či skleněnou vázu, obraz či fotografii, jsou umění a řemesla, kde jedno se snoubí s druhým, šikovné ruce s představivostí a představivost s inspirací.

Co je tedy vlastně inspirace? Prvotní jiskra, nápad, božské vnuknutí? Nebo naopak ďábelská myšlenka, čertovské našeptávání? A může existovat sama o sobě?
Inspirace vyžaduje ducha. Bezduchá inspirace nic nepřinese, jen vnější obraz, obrysy a rám.
Inspirace a spirit patří k sobě.Koláž složena z obrazů z Fleru a obrazů z intenetu.
Fotky z archívu, z mého kompaktíku.
Text na téma týdne.
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat