pátek 11. června 2010

Kázání

11.6.2010 (emailovky)


Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, skoro ani nemohl mluvit.
A tak se zeptal přítomného arcibiskupa,co má dělat, aby se uvolnil.Ten mu poradil: Kápněte si do vody trochu vodky, uvidíte, že po pár hltech budete trochu klidnější.
Farář poslechl a skutečně, cítil se tak dobře,že by dokázal mluvit ve vichřici.
Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od arcibiskupa:

Vážený Otče,příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do vodky. V dalším
připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní
mši:

- Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu.
- Ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety.
- Snažte se neopírat o obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte objímat a líbat.
- Máme 10 přikázání, ne 12. Apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl trpaslík.
- Našeho Pána Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme JC & His Boys.
- Svatému kříži neříkáme Velký Téčko.
- David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda,že by ho dojebal.
- Jidáše neoznačujeme za zkurveného zmrda.
- Otec, Syn a Duch Svatý nejsou Fotr, Junior a Strašidlo.
- Svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku.
- Nikdy se nemodlete vsedě na schodech před oltářem.
- Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme věřícím.
- Věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně,nápis: Vaše spropitné můj plat je tedy na pokladničce zcela zbytečný.
- Hříšníci půjdou do pekla, ne do piči.
- Při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale ne se kývat do vlny.
- Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím kladně,ale dělat vláček po celém kostele, to nemusíte.
- Na konci modlitby říkáme Amen, nikoli Šlus, a z kazatelny se chodí po schodech, nejezdí se po zábradlí!

DŮLEŽITÉ: Ten,co seděl v koutě u oltáře,a o kterém jste tvrdil,že to je buzík v sukni a transvestita bez mejkapu,to jsem byl já.

Doufám, že do příští neděle tyto nedostatky napravíte.
Jinak, na první kázání to bylo celkem dobré.
A jako dodatek malá perlička ode mě:
Víte, proč navštívil papež Česko?
Protože už viděl Boží hrob, Boží znamení, Boží roucho - ale ještě neviděl Boží dopuštění...

Žádné komentáře:

Okomentovat